Vormingsaanbod therapeuten

1)   Nieuwe start: Basiscursus Experiëntieel Lichaamswerk (ELW) voorjaar 2018

2)   Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk (PPOP)     ---> voor deze cursus scrollen naar einde van deze pagina

 

Basiscursus voorjaar 2018     Experiëntieel Lichaamswerk (ELW)  

Therapiecentrum Daimon, Maasmechelen

Je bent lichaamstherapeut of psycholoog-psychotherapeut en je praktijk groeit rond patiënten met psychosomatische klachten maar je hebt nood aan meer psychologische inzichten, kapstokken en wetenschappelijke fundamenten? Je wil meer houvast om je lichaamswerk te verdiepen met krachtige myofasciale technieken? Misschien ben je al langer op zoek om je klinische expertise te verbreden naar domeinen zoals ontwikkelingspsychologie, lichaamsgerichte psychotherapie of bodymind-filosofieJe bent toe aan een nieuwe uitdaging als therapeut of je hebt al getuigenissen gehoord van deelnemers en je bent gewoon nieuwsgierig…

 Dan is Experiëntieel Lichaamswerk zeker iets voor jou...en dit voorjaar 2018 start een nieuwe basiscursus ! 

Laat je meenemen op een unieke en boeiende ontdekkingstocht doorheen alle domeinen die ELW integreert en ervaar hoe we wetenschappelijke inzichten en theorieën samenbrengen in concrete en bruikbare expertise voor jouw dagelijkse praktijk. Meer theoretische achtergronden en praktische toepassingen van ELW kan je nalezen in het recente boek "Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie" uitgegeven bij Acco.

Voor wie?                    Zowel lichaamstherapeuten (kine, manuele therapeuten, osteopaten,...) als psychologen, psychotherapeuten en artsen

Waar ?                         Therapiecentrum Daimon, Maasmechelen

Wanneer?        

- lesweekend 1:               woensdag 14 t.e.m. vrijdag 16 maart 2018

- lesweekend 2:               woensdag 16 t.e.m. vrijdag 18 mei 2018

- lesweekend 3:               woensdag 13 t.e.m. vrijdag 15 juni 2018

Lesuren?                       woensdag 14u-18u; donderdag/vrijdag 9u30-17u30

Cursusgeld?                350 euro per weekend (lanceringsprijs, geen kmo-portefeuille)

Wil je aanmelden voor deze cursus of heb je meer info nodig?        Aarzel niet te contacteren via ons contactformulier of 0476/ 545 128

 

Enkele getuigenissen van deelnemers ELW:

 “Ik ben begonnen aan de ELW omdat ik heel graag wat meer wou te weten komen over het psychologisch ontwikkelingsniveau van mijn patiënten. Leren ontdekken op welk niveau een patiënt vast zit om van daaruit een meer gerichte behandeling te kunnen opstellen. ELW heeft voor mij persoonlijk een toegang mogelijk gemaakt om patiënten beter te begrijpen. Het belang van het gesprek voor, tijdens en na de behandelingen beter uit te diepen. Het is zeker en vast een absolute meerwaarde voor ons werk en voor jezelf als therapeut.” (Elke C.)

 “Ik ben gestart met ELW omdat ik het gevoel had dat ik niet wist wie de persoon was, hoe hij kon functioneren en waarom hij bij mij in behandeling wou komen. Ik dacht dat ik kon voelen waar er spanning zat in zijn lichaam maar ‘waarom’? Op al deze vragen heb ik in de cursus een antwoord gevonden De cursus is zelfs nog verder gegaan dan mijn oorspronkelijke vragen. Ik heb andere tools gekregen om de patiënt in beweging te zetten. Ik durf meer “in” mijn patiënt te gaan. Ik heb de cursus ervaren als een uitbreiding van mijn opleiding fasciatherapie en niet als een nieuwe losstaande cursus.” (Davy B.)

 “Als je mensen verzorgt, behandelt, begeleidt of beluistert is een zo breed mogelijke kijk een enorme meerwaarde. In het begrijpen van de totale persoon in zijn lichaam, emotie, denken en sociale context is ELW een mooie stap in de groei van jezelf als mens en therapeut. Als die opleiding dan ook nog inzicht geeft in het therapeutisch overlappingsgebied van eenheid in lichaam en geest en praktische tools aanbiedt wordt ze echt heel erg interessant. Als je als lichaamstherapeut al samenwerkt met psychotherapeuten of psychologen is een uitbreiding van je vocabulair onmisbaar om helder te kunnen communiceren. ELW vult dit voor mij meer dan bevredigend in en kan daarom alleen maar een stevige aanrader zijn voor alle therapeuten die echt willen meegroeien naar een visie die lichaam en geest echt verenigt in een helder bewustzijn.” (Daniël P.)

 “Door de cursus ELW te volgen heb ik meer zelfvertouwen en inzicht gekregen om als therapeut de psychologische dieptestructuur van de patiënt te onderzoeken en te begrijpen waardoor ik het gevoel heb dat ik de patiënt beter kan begeleiden in dat gedeelte dat voor hemzelf “ontoegankelijk” is.  Daar waar ik vroeger de patiënt poogde te troosten en te helpen op deze momenten, durf ik nu deze emoties te laten bestaan en kan ik deze onbewuste informatie uit de patiënt zelfs makkelijker boven halen en zelfs stimuleren wanneer dat nodig blijkt te zijn om te kunnen evolueren in de therapie. Niet enkel theoretisch is de cursus een enorme verduidelijking en verrijking geweest voor mij maar ook in de praktijk heb ik andere en nieuwe tools gekregen om mijn bestaand therapeutisch arsenaal te verrijken.  Ik voelde dat ik werd uitgedaagd om mezelf open te stellen en uit mijn comfortzone te komen.  Daar waar eerst een bepaald scepsisme was is nu een enorm enthousiasme in de plaats gekomen.  Het is alsof mijn therapie een nieuwe dimensie heeft bij gekregen en daardoor een bijhorende “drive” om aan de slag te gaan.”  (Sophie VdP)

 

 

 

 

Voorjaarscursus 2018     Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk

Therapiecentrum Daimon, Maasmechelen

Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk

De holistische benadering die zo typisch is voor de osteopathie, maakt de osteopaat ook voor mensen met psychosomatische en psychische klachten een aangewezen aanspreekpunt en vertrouwde behandelaar. Nu de eerstelijnszorg - en meer specifiek de geestelijke gezondheidszorg- hervormd wordt, betekent dit dat ook de osteopaat in toenemende mate geconfronteerd wordt met hulpvragen die het strikte somatische domein overstijgen. Dit verhoogt de noodzaak aan onderbouwde kennis, doelgerichte competenties en bijkomende vaardigheden met betrekking tot het ruime domein van psychologie en psychosomatiek.

 

Deze inleidende basiscursus ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’ (kortweg PPOP) wil net hieraan tegemoet komen en focust daarom op een brede waaier van aanmeldingsklachten: stress- en spanningsgerelateerde klachten, lichamelijk onverklaarbare symptomen, angst en paniek, depressie maar ook persoonlijkheidsproblematiek zoals borderline en psychose komen kort aan bod. Telkens wordt er veel aandacht besteed aan het leren begrijpen van deze klachten binnen hun ruimere context aan onderliggende (neuro-)biologische, psychologische en sociale processen. Hiertoe hanteren we doelbewust een trans-disciplinaire invalshoek waarbij diverse kennisdomeinen zoals klinische psychologie, neurowetenschappen en ook filosofie aan bod komen en ons concrete handvatten aanreiken. Wanneer we vervolgens de opgedane inzichten en vaardigheden vertalen naar de concrete osteopatische praktijk, hanteren we het myofasciale substraat als toegangspoort om onze psychosomatische patiënt meer geïntegreerd te benaderen. Zo komt de osteopaat na een boeiende ontdekkingstocht door diverse –en vaak onderbelichte- domeinen terug thuis op bekend terrein en staat hij/zij sterker beslagen op het soms toch wel gladde ‘psychosomatische ijs’.

Hoewel deze PPOP-cursus een inleidend karakter heeft, beoogt ze niettemin een stevig en gevarieerd fundament te leggen voor de praktiserende osteopaat. Hierbij ligt de nadruk enerzijds op wetenschappelijk onderbouwde theorievorming. Anderzijds wordt er veel aandacht besteed aan integratie binnen de bestaande osteopatische expertise en kennismaking met nieuwe concrete tools en manuele vaardigheden/technieken.

Voor wie?                    Osteopaten en studenten osteopathie

Waar ?                         Therapiecentrum Daimon, Maasmechelen

Wanneer?        

- lesdag 1 + 2:               donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2018

- lesdag 3:                     vrijdag 2 maart 2018

- lesdag 4:                     donderdag 29 maart 2018

Lesuren?                       9u-17u30

Cursusgeld?                  540 euro (lanceringsprijs, geen kmo-portefeuille)

Wil je aanmelden voor deze cursus of heb je meer info nodig?       Aarzel niet te contacteren via ons contactformulier of 0476/ 545 128