Psychotherapie Jongeren

Psychotherapie voor jongeren

Van puberende tieners tot zoekende adolescenten… jongeren zijn bij uitstek onderweg en komen op hun pad zowel kansen en uitdagingen als struikelblokken en valkuilen tegen. Ervaring leert dan ook dat jongeren regelmatig zelf aangeven dat ze moeilijkheden ervaren en graag wat hulp krijgen.

Anderzijds komt het zeker ook voor dat jongeren -in tegenstelling tot hun omgeving- het probleem zelf niet als dusdanig ervaren. Of dat net die omgeving problematisch is waardoor het zorgeloos onderweg zijn voor de jongere een hele klus blijkt. Psychotherapie is in de eerste plaats dan ook een ontmoeten, een veilige plek. Hier mag je de weg kwijt zijn, niet meer weten wat je eigenlijk wil of wat men van jou wil, niet zo goed meer begrijpen wie je bent of wie anderen willen dat je bent….

Eerst en vooral neemt de therapeut rustig de tijd om samen met jou stil te staan, op adem te komen en achteruit te leunen. Dit geeft je vaak al de nodige ruimte om op een andere manier te leren kijken naar de dingen waar je zo fel mee worstelt of de situaties die zich steevast lijken te herhalen. Aan de hand van gesprekken en creatieve of uitdagende opdrachten gaan we samen op zoek naar de herkenbare patronen en dynamiek die jouw levensverhaal zo uniek maken. Je persoonlijkheid, het gezin waarin je opgroeit, de levensgebeurtenissen die je meemaakte en zeker ook de invloed van je vrienden en leeftijdsgenoten…alle hebben ze hun aandeel in jouw verhaal en hulpvraag. Op basis van al deze ingrediënten werken we vanuit een open, zoekende en vooral begripsvolle houding aan een dieper inzicht, een meer heldere beleving en een hogere weerbaarheid in het doen en omgaan binnen jouw sociale relaties.

 Op deze wijze timmeren we samen aan de weg naar een nog meer zelfredzame en veerkrachtige versie van jezelf… want je was toch al onderweg of niet soms ?

 

** Waarmee kan je zoal terecht bij een jongerenpsychotherapeut?

° sociaal-emotioneel: depressieve klachten, piekeren, angstig, veel spanningen, overdreven teruggetrokken, moeilijk contact met leeftijdsgenoten, éénzaamheid, vaak ruzie, pesten of gepest worden…

° identiteit: weinig assertief, laag zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens, weinig zelfvertrouwen, moeite met het vinden van de juiste studierichting/werk, genderproblematiek...

° verwerking van situaties: traumatische gebeurtenissen, verlies, rouw, (v)echtscheiding, nieuw samengestelde gezinnen…

° aanlegfactoren die extra zorg behoeven: hoog-sensitiviteit, hoogbegaafdheid, autismespectrum problematiek (ASS), ADHD,...

° psychosomatisch: gespannenheid, eet- en  slaapstoornissen of onverklaarbare klachten zoals buik- of hoofdpijn,…


° gedrag: agressiviteit, driftbuien, te druk gedrag, moeilijk luisteren, destructief of opstandig gedrag...

° middelenmisbruik: drugs, alcohol, overdreven medicatiegebruik